Nhằm đảm bảo Hồ sơ đăng ký chủ sổ nguồn thải được thẩm định và phê duyệt diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, Quý công ty cần cung cấp các hồ sơ sau:

Giấy tờ pháp lý

STT Giấy tờ pháp lý/thông tin cần cung cấp Không Ghi chú
1 Biên lai đóng phí bảo vệ môi trường 6 tháng gần đây (nếu có)
2 Sổ theo dõi lưu lượng xả nước thải, nếu chưa theo dõi thì tiến hành theo dõi ngay trong vòng 15 ngày  (sổ gần đây)
3 Sổ theo dõi lưu lượng sử dụng nước dưới đất (nếu có khai thác nước dưới đất)
4 Nếu xả vào cống: Bản sao y Phiếu xét nghịệm nước thải trước xử lý 01 mẫu, sau xử lý 01 mẫu
5 Nếu xả vào kênh, rạch: Bản sao y Phiếu xét nghiệm nước thải 01 mẫu trước xử lý và ít nhất 10 mẫu sau xử lý với tần suất 3 ngày/mẫu, phiếu xét nghiệm nước mặt được xác định tại các mặt cắt của đoạn sông ít nhất 10 mẫu nước sông với tần suất 03 ngày/mẫu bao gồm các chỉ tiêu COD, BOD5, Amoni, Nitrat, Photphat
6 Bản sao y Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê nhà…)
8 Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
9 Giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có khai thác nước dưới đât)
10 Bản vẽ hiện trạng hệ thống thoát nước thải, nước mưa (có chữ ký + đóng mộc CĐT)
11 Bản vẽ hiện trạng hệ thống cấp nước, thoát nước (có chữ ký + đóng mộc CĐT)
12  bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải có chữ kí, đóng mộc của chủ đầu tư
13 thuyết minh HTXLNT + hướng dẫn vận hành có chữ kí, đóng mộc của chủ đầu tư
14 Bản vẽ chi tiết các bể chức năng hệ thống xlnt có chữ ký đóng mộc CDT
15 Sơ đồ nguyên lý thoát nước thải có chữ ký đóng mộc CDT
16 Sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa có chữ ký đóng mộc CDT
17 Hóa đơn nước Thủy cục 12 tháng gần nhất nếu có dùng nước thủy cục
18 Giấy phép khai thác nước nếu có ktn mặc dù xin phép xả thải
19 Giấy phép xả thải nếu xin gia hạn
20 Giấy xác nhận đăng kí cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định duyệt DTM,
21 Báo cáo giám sát , có file không
22 Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật chính, …)
23 Danh mục hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải
24 Hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn (giấy phép kinh doanh, hai bằng cấp chuyên môn có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực, hợp đồng tư vấn lập báo cáo với chủ đầu tư)
25 Giấy xác nhận hoàn công

(Nếu dự án phải làm xác nhận hoàn thành theo nghị 18/2015-BTNMT)

26 Tư vấn lưu ý với chủ đầu tư các vấn đề sau:

1.    Sổ theo dõi lưu lượng xả thải phải có chỉ số khớp với chỉ số ở đồng hồ đo lưu lượng trong ngày xuống kiểm tra thực tế, không nhỏ hơn số đã ghi trong sổ theo dõi.

2.    Hóa đơn nước và lưu lượng xả thải phải khớp nhau, không quá chênh lệch, lượng xả không vượt quá lượng nước cấp.

3.    Chuẩn bị pho to sẵn hóa đơn và sổ xả thải cho đến ngày đi kiểm tra thực tế.

4.    Hệ thống thoát nước thải phải tách riêng khỏi hệ thống thoát nước mưa.

5.    Kiểm tra đồng hồ có hoạt động không.

6.    Giấy ủy quyền nếu cần

7.    Chuẩn bị người và vật dụng sẵn để chuẩn bị lấy mẫu, không để đoàn kiểm tra đợi tìm người, tìm dụng cụ.

 Thông tin

STT Thông tin cần cung cấp Nội dung thông tin
Thông tin đơn vị Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Lưu lượng xin phép xả thải:
Giải trình nhu cầu xả thải

(cung cấp số lượng nhân viên, khách…) để tính toán

Nhu cầu sinh hoạt cho nhân viên:

Nhu cầu cho khách vãng lai:

Nhu cầu cho tưới cây:

Nhu cầu cho phòng cháy chữa cháy:

Mô tả hệ thống thoát nước thải, nước mưa (nêu rõ các khu vực thu gom, đường dẫn nước mưa, vị trí thoát nước mưa)
Phương thức xả thải (tự chảy hay bơm)
Chế độ xả thải (24/24 hay bao nhiêu giờ/ngày)
Nguồn nước cấp của đơn vị (nước thủy cục hay nước giếng).
Mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, các thông số thiết kế của hệ thống thu gom
Mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa
Mô tả hệ thống cống, kênh, mương…dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn nước tiếp nhận
Mô tả công trình cửa xả nước thải (loại công trình, kích thước, vật liệu…)

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Hồ sơ đăng ký chủ sổ nguồn thải, hãy liên hệ với Nam Việt ETC để được đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này