1.     HỒ SƠ PHÁP LÝ CẦN CUNG CẤP

Đề nghị Quý công ty cập nhật các hồ sơ theo danh mục sau:

–    Giấy phép kinh doanh (bản photo).

–    Giấy chứng nhận đầu tư (bản photo).

–    Hợp đồng cho thuê đất/nhà xưởng với công ty (bản photo).

–    Giấy phép kinh doanh của công ty cho thuê xưởng.

–    Giấy chứng nhận đầu tư của công ty cho thuê xưởng.

–    Giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường( đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cơ bản, cam kết bảo vệ môi trường) của công ty cho thuê xưởng.

–    Giấy chứng nhận sử dụng đất.

–    Hợp đồng đấu nối nước thải với công ty, KCN ( nếu có).

–    Thuyết minh dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có).

–    Sơ đồ vị trí dự án.

–    Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

–    Bản vẽ các hạng mục, công trình của dự án.

–    Sổ đăng kí chủ sổ nguồn thải ( nếu có).

–    Hợp đồng xử lí chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, CTNH ( đối với đơn vị đã đi vào hoạt động).

–    Hóa đơn tiền điện, nước ít nhất 6 tháng liền kề (đối với đơn vị đã đi vào hoạt động).

2.       THÔNG TIN DỰ ÁN CẦN CUNG CẤP

a.     Cung cấp số liệu nguyên nhiên liệu sử dụng sản xuất

v Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hoá chất

Cung cấp tài liệu an toàn sử dụng hoá chất (MSDS) của các loại hoá chất chính sử dụng phục vụ sản xuất

Bảng 3 . Nhu cầu nguyên nhiên liệu, hoá chất phục vụ quá trình sản xuất

TT

Tên nguyên/nhiên liệu

Đơn vị

Số lượng

Mục đích sử dụng

Xuất xứ

1

tấn/năm

Việt Nam

2

tấn/năm

Việt Nam

3

Lít/năm

Việt Nam

TT

Nhu cầu hóa chất

Định mức sử dụng

(tấn/tấn nguyên liệu)

Khối lượng (tấn/năm)

Xuất xứ

I

Phục vụ công đoạn…

1

2

3

II

Phục vụ công đoạn…

1

2

3

4

b.    Cung cấp MSDS của tất cả các hóa chất sử dụng (nhờ nhà cung cấp hóa chất cung cấp MSDS)

c.     Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất

Bảng 4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng (ghi đầy đủ, vì sau này bổ sung thêm là phải làm thay đổi, tốn chi phí,…)

TT

Tên thiết bị

Số lượng (Cái)

Công suất

Tình trạng

Năm sản xuất

Xuất xứ

Quy trình

1

100%

2

100%

3

100%

4

100%

5

100%

6

100%

7

100%

8

100%

9

100%

10

100%

11

100%

12

100%

13

100%

14

100%

15

100%

Nhu cầu sử dụng nước

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

TT

Mục đích

Định mức nước sử dụng

Lưu lượng nước cấp

 (m3/ngày)

Lưu lượng nước thải

(m3/ngày)

1

Sinh hoạt

2

3

4

5

6

Sản xuất

7

8

9

10

d.    Quy trình sản xuất

Cung cấp tài liệu về công nghệ sản xuất của dự án

Cung cấp sơ đồ mô tả quy trình sản xuất. Trong sơ đồ thể hiện rõ nguyên liệu, hoá chất sử dụng và dòng thải tại từng công đoạn sản xuất.

Thuyết minh quy trình chi tiết từng công đoạn sản xuất

e.     Số lượng lao động tại nhà máy

Bảng 6. Phân bố lao động của Công ty

TT

Loại lao động

Số lượng (người)

1

Quản lý

2

Công nhân

 

Tổng cộng

 

Thời gian làm việc hiện tại: …. giờ/ca; …. ca/ngày ; … ngày/tuần; …. ngày/ tháng, ….tháng/năm.

f.      Tiến độ thực hiện của Dự án:

Bảng 7. Tiến độ thực hiện (đúng theo giấy phép đầu tư thì  không cần cung cấp lại)

TT

Nội dung

Tiến độ

1

2

3

4

5

 

 

g.     Xử lý môi trường của dự án

v Công trình xử lý nước thải: cung cấp hồ sơ thuyết minh, thiết kế hệ thống xử lý nước thải. (nếu có)

v Công trình xử lý khí thải: cung cấp hồ sơ thuyết minh, thiết kế hệ thống xử lý khí thải.

v Công trình lưu trữ, xử lý CTR: cung cấp diện tích, kết cấu kho chứa CTR thông thường và CTNH. (nếu có)

Sau khi nhân viên phụ trách đi khảo sát và trao đổi thông tin trực tiếp sẽ tiếp tục yêu cầu xin một số thông tin khác khi cần thiết.

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này