1.     HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP

TT

Nội dung

SL yêu cầu

Hình thức

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép kinh doanh

1

Photo hoặc công chứng

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất / Biên bản thỏa thuân địa điểm.

1

Photo

3

Các giấy tờ pháp lý có liên quan (văn bản của Sở TNMT, UBND, Phòng TNMT….)

1

Photo

4

Báo cáo đầu tư (Nội dung dự án)

1

Photo

5

Bản vẽ

a

Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các khu vực sản xuất, các kho chứa chất thải hiện hữu, các công trình bảo vệ môi trường.

Bản vẽ bố trí hiện trạng các khu vực sản xuất sau khi nâng công suất

1

Autocad/photo

b

Sơ đồ hệ thống cấp nước

1

Autocad/photo

c

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa

1

Autocad/photo

d

Sơ đồ hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải

Bản vẽ hoàn công

1

Autocad/photo

6

Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, rác nguy hại, rác công nghiệp, chứng từ xử lý rác nguy hại mới nhất

1

Photo hoặc scan

7

Cuốn báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2018, 2019

1

Photo hoặc scan

8

Hợp đồng đấu nối nước thải, nước mưa với KCN, bản vẽ thể hiện vị trí đấu nối

1

Photo hoặc scan

9

Quyết định phê duyệt PCCC, các thiết bị PCCC hiện hữu và vị trí lắp đặt

1

Photo hoặc scan

10

Bản vẽ hoàn công, giấy phép xây dựng

1

Photo hoặc scan

11

Bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải

1

Photo hoặc scan

12

Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường

1

Photo hoặc scan

13

Hóa đơn điện, hóa đơn nước (3 tháng gần nhất)

1

Photo hoặc scan

14

Hình chụp các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu (khí thải, nước thải, rác thải, hố ga đấu nối nước mưa, nước thải với kcn)

15

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(nếu có)

16

Vị trí tiếp giáp của công ty với các dự án khác ( phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tiếp giáp với bao nhiêu công ty trong vòng bán kính 1km, ngành nghề sản xuất tương ứng của từng công ty tiếp giáp với dự án)

 

2.     THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Bảng cân bằng diện tích hiện hữu và sau khi nâng công suất

2.3. Sản phẩm, công suất

Sản phẩm hiện hữu (tấn/năm), sau khi nâng công suất có những loại sản phẩm nào (tấn/năm)?

2.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất

Nhu cầu nguyên liệu hiện hữu và khi nâng công suất

STT

Loại nguyên nhiên liệu

Đơn vị tính

Trạng thái tồn tại

Khối lượng hiện hữu

Khi nâng công suất

Tổng cộng

1

 

 

 

 

 

 

2.5. Danh mục máy móc, thiết bị  

Danh mục máy móc thiết bị hiện hữu:

TT

Tên thiết bị

Công suất

vận hành

Năm

sản xuất

Tình trạng

Nước sản xuất

Công dụng của máy móc

1

Danh mục máy móc thiết bị khi nâng công suất:

TT

Tên thiết bị

Công suất

vận hành

Năm

sản xuất

Tình trạng

Nước sản xuất

Công dụng của máy móc

 

Lưu ý: cung cấp đầy đủ số lượng máy móc thiết bị trước và sau khi nâng công suất

2.6. Nhu cầu lao động, điện, nước

[Hướng dẫn: Vui lòng kiểm tra báo cáo đầu tư: Nếu có ghi trong báo cáo đầu tư thì không cần ghi mục này]

a)     Nhu cầu lao động

Hiện hữu: ? công nhân lao động, số ca làm việc: ? ca/ngày

Sau khi nâng công suất: ? công nhân lao động, số ca làm việc:?ca/ngày

Công ty có nấu ăn cho công nhân không hay sử dụng xuất ăn công nghiệp?

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này