Xử lý nước thải

Hồ Sơ Năng Lực

Tự hào là cái tên được nhiều doanh nghiệp tìm đến khi có nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý nước cấp, nước thải để phục vụ cho quá trình sản xuất.

Chuyên Mục

Liên Hệ

tải lượng hữu cơ nước thải

Kiểm soát Tải lượng hữu cơ khi xử lý nước thải

Tải lượng hữu cơ cao: DO thấp, bùn sáng nâu, lắng kém, tạo bọt.Tải lượng hữu cơ thấp: DO cao, bùn lắng nhanh, nén tốt, bùn xốp, nâu. Xuất hiện lớp mỡ và váng nổi trên bề mặt.Bùn lắng kém: – Nổi trên mặt: Quá trình khử nitrat, sinh ra N2, thiếu dinh dưỡng xuất hiện vi khuẩn filamentous, hoặc

Chi Tiết »
nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là biểu mẫu cần thiết cho các trạm xử lý nước thải. Giúp nhân viên vận hành nắm được các công việc hàng ngày, tránh thiếu sót Tạo lịch sử sử vận hành hệ thống Dễ dàng truy xuất tìm hiểu nguyên nhân khắc phục khi có sự cố Dưới

Chi Tiết »