1.HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP

TT Nội dung SL yêu cầu Hình thức Ghi chú
1 Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép kinh doanh 1 Photo hoặc công chứng
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất / Biên bản thỏa thuân địa điểm. 1 Photo
3 Các giấy tờ pháp lý có liên quan (văn bản của Sở TNMT, UBND, Phòng TNMT….) 1 Photo
4 Báo cáo đầu tư (Nội dung dự án) 1 Photo
5 Bản vẽ
a Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các khu vực sản xuất, các kho chứa chất thải hiện hữu, các công trình bảo vệ môi trường. 1 Autocad/photo
b Sơ đồ hệ thống cấp nước 1 Autocad/photo
c Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 1 Autocad/photo
d Sơ đồ hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải 1 Autocad/photo
6 Hợp đồng đấu nối nước thải, nước mưa với KCN, bản vẽ thể hiện vị trí đấu nối 1 Photo hoặc scan
7 Bản vẽ hoàn công, giấy phép xây dựng 1 Photo hoặc scan
8 Bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có) 1 Photo hoặc scan
9 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(nếu có)
10 Vị trí tiếp giáp của công ty với các dự án khác ( phía trước, phía sau, bên trái, bên phải tiếp giáp với bao nhiêu công ty trong vòng bán kính 1km, ngành nghề sản xuất tương ứng của từng công ty tiếp giáp với dự án)

 

  1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

– Tên dự án (theo dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng).

– Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.

– Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới…) của địa điểm thực hiện dự án. Mô tả rõ các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi dự án.

– Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.

2.3. Sản phẩm, công suất

Sản phẩm có những loại sản phẩm nào (tấn/năm)?

2.4. Các hạng mục công trình của dự án

Liệt kê đầy đủ, chi tiết về khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án, phân thành 3 loại sau:

– Các hạng mục công trình chính: dây chuyền sản xuất sản phẩm chính, hạng mục đầu tư xây dựng chính của dự án.

– Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án.

– Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: thu gom và thoát nước mưa; thu gom và thoát nước thải; xử lý nước thải (sinh hoạt, công nghiệp,…); xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải; ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác.

2.5. Công nghệ sản xuất, vận hành

Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất, vận hành của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ minh họa.

2.6. Biện pháp tổ chức thi công

Mô tả chi tiết, cụ thể về các biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa chọn biện pháp, công nghệ.

2.7. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

2.8. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất

Nhu cầu nguyên nhiên liệu

STT Loại nguyên nhiên liệu Đơn vị tính Trạng thái tồn tại Khối lượng Tổng cộng
1          

2.9. Danh mục máy móc, thiết bị  

Danh mục máy móc thiết bị:

TT Tên thiết bị Công suất

vận hành

Năm

sản xuất

Tình trạng Nước sản xuất Công dụng của máy móc
1

2.10. Nhu cầu lao động, điện, nước

[Hướng dẫn: Vui lòng kiểm tra báo cáo đầu tư: Nếu có ghi trong báo cáo đầu tư thì không cần ghi mục này]

  1. Nhu cầu lao động

Hiện hữu: ? công nhân lao động, số ca làm việc: ? ca/ngày

Sau khi nâng công suất: ? công nhân lao động, số ca làm việc:?ca/ngày

Công ty có nấu ăn cho công nhân không hay sử dụng xuất ăn công nghiệp?

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này