Vận hành hệ thống lọc nước RO mới lắp đặt (chạy testing and commissioning) rất quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống chạy có đạt yêu cầu như thiết kế không mà còn ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

  •  Đầu tiên phải có danh sách các thông số đầu vào, đầu ra của từng thiết bị.
  • Nguyên tắc vận hành hệ thống lọc nước RO lần đầu tiên là chạy từng phần
  • Từ phần đầu hệ thống ra sau hệ thống, và theo dõi thông số đầu ra ở mỗi thiết bị, đạt thì mới cho nước vào thiết bị tiếp theo.
  • Xả khí, hệ thống lúc mới lắp đặt chứa khí bên trong, khi mở nước sẽ dồn khí lên.
  • Rửa xả đường ống trước khi mở van cho dòng nước đi vào ống lọc RO.

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này