Báo cáo quan trắc môi trường cần các hồ sơ sau:

 1. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo mới nhất)
 2. Quyển báo cáo Đánh giá tác động môi trường  (hoặc Đề án/Cam kết/ Kế hoạch bảo vệ Môi trường (Photo))
 3. Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường/ hoặc Bản cam kết bảo vệ Môi trường/ hoặc Bản kế hoạch bảo vệ Môi trường
 4. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Photo)
 5. Số lượng công nhân viên hiện tại.
 6. Hợp đồng xử lý chất thải rắn sản xuất (Photo)
 7. Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại (Photo)
 8. Hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Photo)
 9. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại, chất thải rắn từ tháng (Photo)
 10. Các giấy phép như: Giấy phép nghiệm thu Hệ thống xử lý nước thải/ Hệ thống xử lý khí thải/ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước/ Giấy phép khai thác nước dưới đất/ Các giấy phép khác nếu có (Photo).
 11. Hóa đơn điện nước từ tháng 01 (Photo)

Trên đây là các hồ sơ để hoàn thành báo cáo quan trắc môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn.

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này