HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Để một doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động, ngoài những yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp (vốn, nguồn nhân lực, địa điểm hoạt động…) còn cần các yếu tố khách quan khác từ bên ngoài – Đặc biệt là giấy tờ pháp lý. Bên cạnh các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hoạt động doanh nghiệp, nhà nước Việt Nam còn yêu cầu doanh nghiệp phải có các Giấy phép, Hồ sơ môi trường mới được đi vào hoạt động.

Hồ sơ Môi trường trong doanh nghiệp cần phải có những gì

Sơ đồ hồ sơ môi trường

Dịch vụ Hồ sơ Môi trường của Nam Việt

  • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Hồ sơ khai thác sử dụng nước
  • Giấy phép khai thác nước ngầm
  • Hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận
  • Giấy phép xả thải
  • Báo cáo hoàn thành đề án chi tiết bảo vệ môi trường

Liên hệ hotline 0932562177 để được tư vấn và báo giá.

Nếu bạn ngại xa hay còn thắc mắc hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ đến tận nơi tư vấn cho bạn kể cả khi không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.