MÀN HÌNH HIỂN THỊ SỬ DỤNG AUTOVALE CLACK

Màn hình hiển thị Autovale Clack

Bo mạch Autovale Clack

Khi Van đang hoạt động, một trong năm chỉ số sau đây có thể được hiển thị, Để hiển thị các chỉ số tiếp theo nhấn nút NEXT:
User 1: Nếu khối lượng được cài đặt ở Step 4CS, màn hình hiển thị cho thấy khối lượng (m3) còn lại phải sử dụng để đi tới kỳ tái sinh tiếp theo. Nếu khối lượng không được chọn ở Step 4CS màn hình này sẽ không hiển thị. Nếu một m3 không được sử dụng chỉ số hiển thị này sẽ không thay đổi.
User 2: Hiển thị số ngày để đi tới kỳ tái sinh tiếp theo.
User 3: Hiển thị tốc độ dòng chảy m3/giờ. Nếu Van không được kết nối với Meter, màn hình sẽ hiển thị 0. User 4: Hiển thị tổng lưu lượng (m3) từ kỳ thiết lập lại cuối cùng. Nếu Van không được kết nối với Meter, màn hình sẽ hiển thị 0. Nhấn nút ▼ trong 3 giây để thiết lập lại lưu lượng từ 0.
User 5: Hiển thị giờ hiện tại.

Cài đặt giờ:
Nhấn nút Next cho đến khi màn hình hiển thị thời gian. Nhấn và giữ nút ▲ cho đến khi mũi tên ← chỉ SET được hiển thị và giờ sẽ nhấp nháy. Nhấn nút ▲ hoặc ▼ cho tới giờ chính xác được hiển thị. Sau đó nhấn nút NEXT và phút sẽ nhấp nháy. Nhấn ▲ hoặc ▼ cho đến phút chính xác được hiển thị. Nhấn nút NEXT để trở về màn hình hiển thị.
Thời gian có thể phải được cài đặt lại trong trường hợp cúp điện kéo dài hơn 8 giờ và pin nguồn đã hết. Trong trường hợp pin nguồn hết phải thay thế pin.

SỬA LỖI MÀN HÌNH:
Thông thường màn hình sẽ hiển thị các trị số hoạt động, nhưng trong trường hợp cài đặt các thông số không đúng màn hình sẽ bị lỗi. Để khôi phục lại màn hình thực hiện các bước sau:

 • Nhấn cùng lúc nút NEXT và REGEN trong 3 giây; hoặc
 • Tháo nguồn điện và pin nguồn ra khỏi van sau đó lắp pin và nguồn vào van. •THIẾT LẬP CẤU HÌNH (Configuration Settings):
  Step 1CS : Nhấn cùng lúc nút ▲ và ▼ đồng thời trong 5 giây. Nếu màn hình ở Step 2CS
  không xuất hiện, thì khóa van đã được kích hoạt. Để mở khóa nhấn lần lượt các nút ▼, NEXT, REGEN, ▲ theo thứ tự, sau đó bấm nút ▼ và ▲ đồng thời trong 5 giây.
  Step 2CS : Chọn 25 cho van 1 “(25 mm), 32 cho van 1.25” (32 mm), 38 cho van 1.5 “(38 mm), 50L cho van 2L (50mm) hoặc 50 cho van 2 “(50mm). Nhấn NEXT để chuyển sang Step 3CS. Nhấn REGEN để thoát khỏi thiết lập cấu hình.
  Step 3CS : Khi 50L hoặc 50 được chọn, một màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện. Nó được sử dụng để chọn kích thước meter được sử dụng với van, 1,5 “(38) hoặc 2.0” (50).
  Nhấn NEXT để chuyển sang Step 6CS. Nhấn REGEN để trở lại bước trước.
  Step 4CS : Nhấn nút ▲ hoặc ▼ để lựa chọn một trong các cách sau :
  • Nếu Khối lượng (m3) được chọn kỳ tái sinh sẽ xảy ra sau khi khối lượng cụ thể đã được sử dụng hoặc ghi đè lên ngày ( nếu được chọn) nào đến trước.
  • Nếu 28 được chọn kỳ tái sinh sẽ xảy ra vào ngày (từ 1 đến 28) được chọn trong (Installer Display Settings). Tổng lưu lượng, tốc độ dòng chảy và màn hình hiển thị khối lượng còn lại sẽ không được hiển thị ngay cả khi meter được sử dụng.
  • Nếu 28/ Khối lượng (m3) được chọn kỳ tái sinh sẽ xảy ra vào ngày (từ 1 đến 28) được chọn trong (Installer Display Settings). Nếu meter không được sử dụng tổng lưu lượng, tốc độ dòng chảy và màn hình hiển thị khối lượng còn lại sẽ được hiển thị như là 0 .
  • Nếu 7 được chọn kỳ tái sinh sẽ xảy ra vào ngày lựa chọn trong tuần (xem hướng dẫn cài đặt tại Installer Display Settings) . Tổng lưu lượng, tốc độ dòng chảy và màn hình hiển thị khối lượng còn lại sẽ không được hiển thị ngay cả khi meter được sử dụng.
  • Nếu 7 / Khối lượng (m3) được chọn kỳ tái sinh sẽ xảy ra vào ngày lựa chọn trong tuần (xem hướng dẫn cài đặt tại Installer Display Settings). Nếu meter không được sử dụng tổng lưu lượng, tốc độ dòng chảy và màn hình hiển thị khối lượng còn lại sẽ được hiển thị như là 0.
  Nhấn NEXT để chuyển sang Step 5CS. Nhấn REGEN để trở lại bước trước.
  Step 5CS : Nhấn nút ▲ hoặc ▼ để lựa chọn tái sinh ngay lập tức tại 0 hoặc tại thời gian chờ. Ngay lập tức tại 0 chỉ có thể được lựa chọn nếu Khối lượng (m3) đã được lựa chọn tại bước 3Cs và meter phải được lắp đặt. dELY là lựa chọn duy nhất cho lựa chọn khác ở bước 3CS.
  Nhấn NEXT để chuyển sang Step 6CS. Nhấn REGEN để trở lại bước trước.
  Step 6CS : Màn hình này sẽ không xuất hiện nếu 1.0 được lựa chọn trong bước 2CS. Cho phép lựa chọn một trong những điều sau đây, sử dụng ▲ hoặc ▼ để lựa chọn:
  • Van không có hard water bypass;
  • Van hoạt động như một phát điện;
  • Van điều khiển để có một nguồn riêng biệt trong chu kỳ tái sinh, hoặc
  • Van điều khiển để hoạt động với hệ thống điều khiển.
  Chọn OFF khi không có bất kỳ tính năng trên được sử dụng.

CÀI ĐẶT CHU TRÌNH TÁI SINH AUTOVALE CLACK 

Cài đặt Autovale

Kỹ sư Nam Việt hướng dẫn cài đặt Autovale Clack cho Kỹ sư Tôn Hoa Sen Bình Định

Step 1CT: Nhấn cùng lúc nút NEXT và ▼ đồng thời trong 5 giây. nếu màn hình trong Step 2CT không xuất hiện, thì khóa van đã được kích hoạt. Để mở khóa nhấn lần lượt các nút ▼, NEXT, REGEN, ▲ theo thứ tự, sau đó bấm nút ▼ và ▲ đồng thời trong 5 giây.

Step 2CT: Chọn giữa SOFTENING (làm mềm) hoặc FILTERING (lọc).
Lưu ý : Van làm mền đã được cài đặt sẵn “SoFT”; Van Filter đã được cài đặt sẵn “FLTr” nếu không có nhu cầu không nên thay đổi cấu hình.
Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 3CT, nhấn REGEN để thoát.

Step 3CT: Điều chỉnh thời gian rửa ngược từ 1 phút đến 95 phút hoặc chọn OFF để bỏ bước này bằng cách nhấn nút▲ hoặc ▼. Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 4CT. Nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Step 4CT: Điều chỉnh thời gian ngâm muối từ 1 phút đến 180 phút hoặc chọn OFF để bỏ bước này bằng cách nhấn nút▲ hoặc ▼. Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 5CT. Nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Step 5CT: Điều chỉnh thời gian rửa ngược lần 2 từ 1 phút đến 95 phút hoặc chọn OFF để bỏ bước này bằng cách nhấn nút▲ hoặc ▼. Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 6CT. Nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Step 6CT: Điều chỉnh thời gian rửa xuôi từ 1 phút đến 95 phút hoặc chọn OFF để bỏ bước này bằng cách nhấn nút▲ hoặc ▼. Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 7CT. Nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Step 7CT: Điều chỉnh thời gian châm nước vào bồn muối từ 0,1 phút đến 99,0 phút hoặc chọn OFF để bỏ bước này bằng cách nhấn nút▲ hoặc ▼.
WS2 van (8.3lpm) ; Các van WS1, 1.25; 1.5 (1.9lpm)
Nhấn NEXT để thoát, nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

TÁI SINH TỨC THỜI (Initiate an immediate regeneration)
– Nhấn và giữ nút REGEN trong 3 giây sẽ thực hiện vệc tái sinh ngay lập tức. Van sẽ tuần tự thực hiện chu trình tái sinh đã được cài đặt, ở từng chu trình đồng hồ thời gian sẽ đếm ngược đến 0 và chuyển qua chu trình tiếp theo.
– Nếu muốn bỏ qua chu trình đang thực hiện nhấn nút REGEN thì van sẽ chuyển tới chu trình tiếp theo.

THIẾT LẬP CÀI ĐẶT HIỂN THỊ (Installer Display Settings) Khối lượng (m3) được lựa chọn trong cài đặt cấu hình ở bước 4CS

Step 1I: Để nhập cài đặt hiển thị nhấn cùng lúc nút NEXT và ▲ đồng thời trong 5 giây.
Step 2I: Khối lượng thể tích (m3) sử dụng để đi tới kỳ tái sinh nhấn nút▲ hoặc ▼ để tăng , giảm khối

lượng cài đặt. Nhấn NEXT để chuyển sang Bước 3I, nhấn REGEN để thoát.
Step 3I: Số ngày của một chu kỳ tái sinh nhấn nút▲ hoặc ▼ để tăng , giảm số ngày. Nhấn NEXT để

chuyển sang Bước 4I, nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.
Step 4I: Giờ tái sinh (24) nhấn nút▲ hoặc ▼ để chọn giờ cài đặt . Nhấn NEXT để chuyển sang bước 5I,

nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Step 5I: Phút tái sinh (60) nhấn nút▲ hoặc ▼ để chọn phút cài đặt . Nhấn NEXT để thoát, nhấn REGEN để trở lại bước trước đó.

Công ty Môi trường Nam Việt chuyên cung cấp các giải pháp xử lý nước thải, nước cấp. Quý khách hàng cần hỗ trợ hoặc báo giá vui lòng liên hệ Hotline 0932562177

Đánh giá

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

Bạn hãy đánh giá cho bài viết này