Hóa chất sử dụng cho lò hơi có hai dạng

Hóa chất nồi hơi

  1. Nếu Quý khách muốn tìm hóa chất sử dụng cho lò hơi hàng ngày nhằm bảo vệ lò hơi khoải bị ăn mòn, đóng cặn thì vui lòng bấm vào đây 
  2. Nếu Quý khách muốn tìm hóa chất tẩy rửa cho lò hơi đã bị đóng cặn thì vui lòng bấm vào đây