Công Trình

Công ty Liên doanh Nuôi và phát triển Khỉ Việt Nam 450m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Timber Industries 500m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Sản xuất Đồ mộc chiên 300m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Trường Lâm 2000m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Hwa Seung Vina 1000m3/ngày.đêm
Xử lý nước thải khoai mì 4000m3/ngày.đêm
Công ty CP VIETBO 1500m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Maxfoture 600m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam 680m3/ngày.đêm
Trang trại heo C.P Việt Nam 200m3/ngày.đêm
Công ty TNHH Sanlim 200m3/ngày.đêm
Công ty CP MT Mê Kông xanh 200m3/ngày.đêm