Công Trình

Sheen Brigge Sản xuất và sinh hoạt 2000m3 ngày đêm

tải lượng hữu cơ nước thải

Cải tạo Hệ thống nước thải Dệt nhuộm công ty Dream Textile Bình Phước 2000m3 ngày đêm

Công ty Tân Tấn Lộc nước thải sản xuất và sinh hoạt 300m3/ ngày đêm

Hệ làm mềm nước 360m3 ngày đêm nhà máy Heineken Vũng Tàu

Nước thải xi mạ 50m3 Hanyoung Vina Bà Rịa – Vũng Tàu

Trại heo Đức Tài 100m3 Đăk Lăk

Nước thải sản xuất thực phẩm và sinh hoạt 300m3/ngày – Công ty TNHH Tân Tấn Lộc

Hệ thống xử lý nước thải Khách sạn TTC Deluxe – 20 m3/ngày.

xử lý nước thải

Công ty TNHH Elite Investment Worldwide 200m3 ngày

RO 240m3 ngày Công ty Dừa Bến Tre

Nước thải sản xuất và sinh hoạt 200m3 ngày công ty Koda Sài Gòn

Trại heo Tám Do Bầu Cạn Đồng Nai 100m3